Posledný dôležitý problém, ktorému sa venujem je poriadok a čistota sídliska. Ono jedno mi to nie je aj v nadväznosti na reportáž jednej našej televízie, kde to bola reportáž z USA a obyvatelia sa smrteľne nakazili z výparov fekálii hlodavcov. Pustil som sa do tohto riešenia problému aj z dôvodu možného vzniku epidémii na samotnom Luníku IX. a možného rizika prenosu až do mesta Košice. Podstaná je teda aj eliminácia rozmnožovania  sa hlodavcov, ktoré napríklad spôsobovali škodu na elektroinštaláciach obytných domov. Týmto nespôsobujú škodu nikomu inému ako mestu Košice ako vlastníkovi týchto bytov.

Okrem iného dôsledkom týchto faktov je aj to, že v najbližších dňoch musíme asanovať-zbúrať obytný dom na Hrebendovej ulici č. 14-16. O tom rozhodol statik na základe znaleckého posudku.

Ak to mám zhrnúť tak na samotnom Luníku IX. sa žiaden zázrak udiať nemôže. Môžeme len udržať ako-tak priateľný stav akceptovaný aj širšou verejnosťou a očakávať že aj z radov vyšších politikov, aby sa konečne o rómsku otázku začali seriózne zaujímať a v spolupráci so samosprávami miest a obcí systematicky a koncepčne začali riešiť.